Հետազոտությունների ﬔջ ՀԱԱՀ ուսանողների ներգրավվածության խթանում

Այս գործունեության առաքելությունն է խթանել ՀԱԱՀ ուսանողների ներգրավվածությունը գիտահետազոտական և զարգացման աշխատանքներում:

ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրի շրջանակում ընդհանուր առմամբ ֆինանսավորվել է 15 հետազոտական աշխատանք։ 17 ուսանող (13 կին և 4 տղամարդ) մասնակցել են նախագծին և կատարել հետազոտություններ ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ թիմի և հետազոտական ղեկավարների աջակցությամբ:

Ուսանող-հետազոտողները մասնակցել են 23 տեղական և միջազգային գիտաժողովների, որտեղ ներկայացրել են իրենց հետազոտության արդյունքները։ Բացի այդ, որոշ ուսանողներ մշակել են գիտական հոդվածներ, որոնք տպագրվել են գիտական ամսագրերում: Այս պահի դրությամբ ուսանող-հետազոտողների կողմից ընդհանուր առմամբ մշակվել և հրապարակվել է 17 գիտական հոդված, որոնք հասանելի են ԱՅՍՏԵՂ.

Բոլոր 15 հետազոտական գործընթացների մասին մանրամասները կարող եք գտնել այս բաժնի հոդվածներում:

Գյուղատնտեսության համատեղումը արևի էներգիայով հոսանքի ստացման հետ

«Պտղի և միաժամանակ, նույն հողատարածքի վրա տեղադրված արևային կայանով էլեկտրաէներգիայի ստացման զուգակցված համակարգի, այսպես կոչված ֆոտովոլտային գյուղատնտեսության՝ APV, կիրառման սկզբունքային հնարավորություն
ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

«Չարենց» տեսակի խաղողի տեխնոլոգիական գնահատականի ուսումնասիրություն՝ վարդագույն գինիների արտադրության համար

«Չարենց» տեսակի խաղողի տեխնոլոգիական գնահատականի ուսումնասիրություն՝ վարդագույն գինիների արտադրության մեջ կիրառելու համար
ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ընտրացանկ
hyARM