Training manuals

Նորարարական գյուղատնտեսական գործելակերպեր

Ուսումնական ձեռնարկ

 

Ձեռնարկի մշակումը՝
Նաթելլա Միրզոյանի, Վահրամ Էլագոզի, Թալիա Լիբերմանի, Լուսինե Թադևոսյանի

Երևան 2022

Իմ գյուղատնտեսական կոոպերատիվը

Ուսումնական ձեռնարկ

 

Ձեռնարկի մշակումը՝
Վարդան Ուռուտյանի, Անահիտ Նավասարդյանի, Լևոն Մովսիսյանի

Երևան 2021

Անասնաբուծություն նորարարական տեխնոլոգիաներով

Ուսումնական ձեռնարկ

 

Ձեռնարկի մշակումը՝
Արման Օհանյանի, Դավիթ Նավասարդյանի

 

Երևան 2021

«Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարը ՀՀ-ում»
Ուսումնական ձեռնարկ

 

Ձեռնարկի մշակումը՝
Դավիթ Թումասյանի

 

Երևան 2021

Menu
en_USEN